Met de inzet van geautomatiseerde systemen dienen zich niet alleen meer mogelijkheden, maar zeker ook meer vragen voor uw organisatie aan. Wat kan ik met het nieuwe systeem, wat zijn de gevolgen voor onze werkwijzen en ons beleid en hoe krijg ik mijn medewerkers warm voor de nieuwe mogelijkheden?

Samen met u gaan we op zoek naar een passend antwoord op deze vragen. Met een no-nonsense benadering belichten we onze projecten vanuit een creatief, technisch en bedrijfskundig oogpunt om zodoende uw zakelijke informatie doelgericht in te kunnen zetten. Hierbij hanteren we een heldere en gefaseerde projectaanpak.

Oriëntatie
In een oriënterend gesprek bespreken we de doelen van het project. Vervolgens start FunSolutions een gedegen vooronderzoek, waarin zoveel mogelijk relevante gegevens worden verzameld en de haalbaarheid van het project wordt ingeschat.
Plan van aanpak
Als resultaat van het vooronderzoek volgt een plan van aanpak, waarin alle gerelateerde technische en commerciële aspecten zijn opgenomen.
Systeemontwerp
Na uw goedkeuring op het plan van aanpak wordt, afhankelijk van de complexiteit van de gewenste oplossing, een functioneel en/of technisch ontwerp gemaakt.
Realisatie
Nadat het ontwerp is goedgekeurd kan de uitvoering beginnen. Tijdens deze fase vindt voortdurend overleg plaats en kan waar nodig tijdig worden bijgestuurd.
Test
Het systeem of de webapplicatie wordt voorafgaand aan de levering uitvoerig getest op functionaliteit en stabiliteit, zowel bij ons als bij u.
Oplevering
Na acceptatie van de testresultaten wordt het nieuwe systeem door ons geïnstalleerd en opgeleverd. Na de oplevering geldt een garantietermijn van 3 maanden.
Ondersteuning
In de periode na de oplevering evalueren we het project en kunnen belangrijke aanvullende zaken worden gedocumenteerd. Indien gewenst kan een servicecontract worden afgesloten en kunnen gebruikerstrainingen worden verzorgd.